The 2nd International Weigl Conference
"MICROBIOLOGY IN THE XXI CENTURY"

ADDITIONAL INFORMATION

Abstract template

Opłatę konferencyjną w wysokości 100 zł (studenci i doktoranci są zwolnieni z opłaty), należy wpłacać na konto SGGW: BPH, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.
Nr konta: 41 1060 0076 0000 4043 7000 0022 z dopiskiem - subkonto 507 0234 00 01.
Potwierdzenie dowodu wpłaty prosimy przesłać faxem pod nr: +22 59 360 66.